Ilmailun turvallisuuskatsaus 2021

By | Published | Ei kommentteja

Traficom on julkaissut katsauksen ilmailun vuoden 2021 turvallisuustilanteeseen.
Tämä turvallisuustiedote sisältää yleiskatsauksen kaupallisesta ilmakuljetuksesta, yleis- ja harrasteilmailusta sekä muista ilmailun osa-alueista. Katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan Liikennefakta-sivustolla.

Liikennefaktasta löytyvät tarkemmat tiedot osa-alueittain ja lisäksi merkittävimpien onnettomuuksien syytekijöiden eli kiitotieltä suistumistenkiitotiepoikkeamienilmassa tapahtuneiden läheltä piti-tilanteidenilma-aluksen hallinnan menetystenCFIT-tilanteiden sekä rullauksen aikana tapahtuneiden törmäysten osalta. 

Liikennefaktassa on tutkittavissa myös päivittyvät raportit ilmailun onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista vuodesta 2005 eteenpäin ja tämän lisäksi raportit ilmatilaloukkauksistalintutörmäyksistä sekä harrasteilmailun poikkeamista, tässä vaiheessa purjelennon osalta.

Mukavia lukuhetkiä! 
Kaikki palaute jälleen tervetullutta osoitteeseen lentoturvallisuus@traficom.fi 

Vastaa